GZ Lens Defender

ฟิล์มกระจกเลนส์กล้อง เรารับประกัน สินค้าเป็นรอย สินค้ามีตำหนิ สามารถเปลี่ยนได้ฟรี ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า

GZ Supreme Edition

ฟิล์มกระจก ด้านหน้า สำหรับ iPhone รับประกัน ทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็น ฟิล์มเป็นรอย ฟิล์มแตกหัก อันเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ สามารถ เครม ได้ฟรี 1 ครั้ง ทุกกรณี ภายใน 365 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า